Ana Sayfa Makale

Makale

Türkiye’de Spinoza İlgisi

Türkiye'de Spinoza İlgisi Türkiye’de filozoflara, düşünürlere, entelektüellere dönüş, belirgin bir ilgi gösterme, kitaplarını peş peşe yayımlama real-politiğin içine dahil etme siyasal alanın geldiği düzlemle alakalı....

Halkın Dostları’ndan Hakk’ın Dostlarına İsmet Özel

  Halkın Dostlarından Hakkın Dostlarına İsmet Özel Halkın Dostları’nı çıkarırken de Hakk’ın dostlarıyla bir aradayken de Türkiye’nin Nomosunun peşindeydi. Saf, yalın bir Türk gerçeğinin sadece İslam...

Beni Saide Çardağı’ndan Akabe Biatları’na…

Beni Saide Çardağı İslam alemi dağınık görüntüsünü günümüzde daha da derinleştirmeye, İsrail ile stratejik işbirliğine götürmeye, yine Müslümanın Müslümanla savaşına sebep olabilecek konjonktüre doğru yol...

Sahipsizliğin İdeolojisi NETFLİX TOPLUMU

Netflix Toplumu Dünyada milliyetçiliklerin, ulus devletçiliklerin, popülizmlerin, yabancı-göçmen-İslam karşıtlıklarının, kendini inşa etmek ve korumak için “öteki”ne karşı tahammülsüzlüklerin ve düşmanlaştırmaların arttığı bir dönemde tam da...

Tarih Malazgirtle Başlar

Malazgirt Savaşı yalnızca Anadolu’yu Türklere vatan yapmakla kalmamış Haçlı zihniyetin doğmasına vesile olduğu gibi İslam ile Haçlı zihniyetin çarpışmasını da başlatmıştır. Anadolu toprakları bu yüzden...

İslamcılığın Sıfır Noktası

İslamcılığın Sıfır Noktası Türk siyasi ve fikir hayatında en çok taşlanan düşünce İslamcılık. Belki buna Kemalizm diyenler bulunacak. Kemalizm ve İslamcılığın bir şekilde siyasal alanı...

İslamcılık Başlarken

İslamcılık Başlarken1 2 İslamcılık, İmparatorluk’un, siyasal kimliği olan Hilafetin, İslam ümmetinin Batı medeniyeti karşısındaki geri kalmışlığını, yenilgisini telafi etmek, yeniden yükselmek, ilerlemek, dünya sisteminin öznesi...

Türkiye Merkezli Düşünmenin Adımı AYASOFYA JEOPOLİTİĞİ

Ayasofya Jeopolitiği-1 2 Türkiye kendi içine kapanamayacak kadar dünyaya bağlı, bağımlı, entegre bir ülkedir. Türkiye’de meydana gelen olayların bir tarafında mutlaka Küresel Düzen ile irtibat...

Çelişkileri Derinleştiren Kültür ve Bir Düğün Gecesi

Tanzimat’tan itibaren bu topraklarda varlığını gösteren ideolojiler, fikir akımları ve hareketler iğreti bir görünüm sergiledi. Devletin batıştan kurtulma reçetesinin batının ideolojilerinde olduğu savıyla hareket...

Avrupa Merkezci Tezlerin Çöküşü

Yazıyı pdf haliyle haliyle okumak için: Avrupa Merkezciliktamamı Korona virüs ortaya çıkarmadı yalnızca, 2008 sonrasındaki iktisadi ve siyasi gelişmelerin neoliberal düzen ve küreselleşmenin hilafına gelişmesi Avrupa...

Asr-ı Saadet’e İlerlemek

Asr-ı Saadet bolluğun, bereketin, huzurun konforla birleştiği medeniyet anlayışı, uçan halı-binbir gece masalları fantezisi değil açlıktan karnına taş bağlamayı müşrikler gibi yaşamaya tercih etme...

Kerim Devletin İhyası

Devlet özgüveni en yüksek kişiliktir; bakmayın devlet kavramının tüzel karakteri olsa da, organizma öğretisi uyarınca devlet bir canlıya benzer, pek çok canlıdan daha güçlü...
- Advertisment -

Most Read

İslamcılık Çalışmalarının Paltosu

Türkiye’de İslamcılık araştırmalarının tarihi çok eskilere gitmez. 1980’lerin ortasında başlayan İslamcılık araştırmaları esas ağırlığını 90’larda gösterdi. İslamcılık düşüncesinin kamusal alana girmesi, Müslümanların özel ve kamusal...

Felsefe Okuyan, Psikoloji İzleyen, Yarışma Seven Biz Türkler

Son yıllarda felsefe, düşünce tarihi, felsefe tarihi, insan ve doğanın menşeini araştıran bilim, kısmen antropoloji bol miktarda psikoloji kitapları yaygınlık kazanmaya başladı. Kabul etmek...

Türkiye Dünya Sisteminin Neresinde?

Dünya sisteminin belirli bir düzen tesis edememesinin altında ABD’nin kendi konumunu tam manasıyla belirleyememe, küresel işleyişi tanımlayamama, metodolojisini kuramama, dost-düşman dikotomisini belirleyememe yatıyor. ABD klasik...

İslamcılık Türkiye Merkezliliktir

İslamcılık, Batı’nın güçlenip Müslümanları geride bırakması karşısında “neler yapabiliriz, tekrar nasıl yeniden yükselebiliriz, Batı’yı nasıl ve hangi reçetelerle geride bırakabiliriz”, düşüncesi etrafındaki ilmi, siyasi,...