Ana Sayfa Makale

Makale

Fanonculuk ve Türkiye’deki Görünümleri

  Fanon, Türkiyeyi Lanetlemek Türkiye’de son yıllarda artan Frantz Fanon ilgisi klasik Fanonculuktan ciddi biçimde ayrılıyor. Fanon üzerinden realpolitiği okuma, yorumlama hatta oraya müdahil olma çabası...

Türkiye’de Spinoza İlgisi

Türkiye'de Spinoza İlgisi Türkiye’de filozoflara, düşünürlere, entelektüellere dönüş, belirgin bir ilgi gösterme, kitaplarını peş peşe yayımlama real-politiğin içine dahil etme siyasal alanın geldiği düzlemle alakalı....

Halkın Dostları’ndan Hakk’ın Dostlarına İsmet Özel

  Halkın Dostlarından Hakkın Dostlarına İsmet Özel Halkın Dostları’nı çıkarırken de Hakk’ın dostlarıyla bir aradayken de Türkiye’nin Nomosunun peşindeydi. Saf, yalın bir Türk gerçeğinin sadece İslam...

Beni Saide Çardağı’ndan Akabe Biatları’na…

Beni Saide Çardağı İslam alemi dağınık görüntüsünü günümüzde daha da derinleştirmeye, İsrail ile stratejik işbirliğine götürmeye, yine Müslümanın Müslümanla savaşına sebep olabilecek konjonktüre doğru yol...

Sahipsizliğin İdeolojisi NETFLİX TOPLUMU

Netflix Toplumu Dünyada milliyetçiliklerin, ulus devletçiliklerin, popülizmlerin, yabancı-göçmen-İslam karşıtlıklarının, kendini inşa etmek ve korumak için “öteki”ne karşı tahammülsüzlüklerin ve düşmanlaştırmaların arttığı bir dönemde tam da...

Tarih Malazgirtle Başlar

Malazgirt Savaşı yalnızca Anadolu’yu Türklere vatan yapmakla kalmamış Haçlı zihniyetin doğmasına vesile olduğu gibi İslam ile Haçlı zihniyetin çarpışmasını da başlatmıştır. Anadolu toprakları bu yüzden...

İslamcılığın Sıfır Noktası

İslamcılığın Sıfır Noktası Türk siyasi ve fikir hayatında en çok taşlanan düşünce İslamcılık. Belki buna Kemalizm diyenler bulunacak. Kemalizm ve İslamcılığın bir şekilde siyasal alanı...

İslamcılık Başlarken

İslamcılık Başlarken1 2 İslamcılık, İmparatorluk’un, siyasal kimliği olan Hilafetin, İslam ümmetinin Batı medeniyeti karşısındaki geri kalmışlığını, yenilgisini telafi etmek, yeniden yükselmek, ilerlemek, dünya sisteminin öznesi...

Türkiye Merkezli Düşünmenin Adımı AYASOFYA JEOPOLİTİĞİ

Ayasofya Jeopolitiği-1 2 Türkiye kendi içine kapanamayacak kadar dünyaya bağlı, bağımlı, entegre bir ülkedir. Türkiye’de meydana gelen olayların bir tarafında mutlaka Küresel Düzen ile irtibat...

Çelişkileri Derinleştiren Kültür ve Bir Düğün Gecesi

Tanzimat’tan itibaren bu topraklarda varlığını gösteren ideolojiler, fikir akımları ve hareketler iğreti bir görünüm sergiledi. Devletin batıştan kurtulma reçetesinin batının ideolojilerinde olduğu savıyla hareket...

Avrupa Merkezci Tezlerin Çöküşü

Yazıyı pdf haliyle haliyle okumak için: Avrupa Merkezciliktamamı Korona virüs ortaya çıkarmadı yalnızca, 2008 sonrasındaki iktisadi ve siyasi gelişmelerin neoliberal düzen ve küreselleşmenin hilafına gelişmesi Avrupa...

Asr-ı Saadet’e İlerlemek

Asr-ı Saadet bolluğun, bereketin, huzurun konforla birleştiği medeniyet anlayışı, uçan halı-binbir gece masalları fantezisi değil açlıktan karnına taş bağlamayı müşrikler gibi yaşamaya tercih etme...
- Advertisment -

Most Read

Din Doygunluğundan Din Yorgunluğuna… Türkiye’de Deizm Meselesi

: Deizm Türkiye son yıllarda din doygunluğuna bağlı din yorgunluğu yaşıyor. Aslına bakılırsa dini simgelerin siyasal alandaki kesafeti, kamusal alanda dindarların görünürlüğündeki artışın ötesine geçen özgürlük,...

Dünya Sisteminin Doğası

  İÇİNDEKİLER Önsöz Yeni Dünya Sisteminin Kodları Kapitalist Dünya Sisteminin Kısa Tarihi Küresel Salgın Düzeni Avrupa Merkezci Tezlerin Çöküşü Sistemin Ulus Devlet Çıkmazı Çok Kutuplu Soğuk Savaş ve Devletçi Neoliberalizm Neoliberalizm Çökerken Kapitalizm...

Türkiye’nin Yeni Kültürü

  İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KÜLTÜREL İKTİDAR NEDEN KURULAMADI? ÖRFE KARŞI KÜLTÜR KÜLTÜREL İKTİDAR, SINIF ÇATIŞMASI, EVRENSELLİĞİN ÖLÜMÜ, İDEOLOJİLERİN DÖNÜŞÜMÜ KÜLTÜR FAŞİZMİ KARŞISINDA KÜLTÜREL İKTİDAR SİYASETİ KÜRESEL KÜLTÜRE BAĞLANIRKEN... KÜLTÜR SAVAŞLARI KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNE KARŞI LÜMPENİZM FONLANMIŞ...

Türkiye Merkezliliği Güçlendirmeliyiz

Röportaj: Semiha Kavak  "Dünya Sisteminin Doğası Değiştikçe Aynı Kalan" isimli okuyucuyla buluşmuş olan son kitabınızın önsözünde “Bu kitaptaki çabam Allah’a, doğaya, İslam’a, safiyete, fıtrata, insana...