Ana Sayfa Makale

Makale

Çok Kutuplu Soğuk Savaş ve Devletçi Neoliberalizm

: Çok Kutuplu soğuk Savaş Devletçi Neoliberalizm     Soğuk Savaş’ın iki önemli figürü, farklı ekollerde olsa da Rusya ve Çin, Demir Perde’nin kalkmasıyla birlikte liberalizme geçiş yaptılar....

Dünya Sistemi Üzerinde Osmanlı Hayaleti

: Dünya Sistemi Üzerinde Osmanlı Hayaleti   Soğuk Savaş’ta “iki kutuplu tek merkezli” dünya sistemi, Sovyetlerin çökmesinden 2008 ekonomik krizine kadar geçen sürede “tek merkezli tek kutuplu”...

Türkiye Merkezli Düşünme ve İstiklal Harbi 

İstiklal Harbi İmparatorluktan ulus devlete geçiş aşamasında, siyasal organizasyonun ötesinde yeni bir düzenin kurucu “olay”ı şeklinde gelişti. Türkiye ulus devlet formunda gözükse de devlet mekanizması,...

Türkiye Merkezli Düşünmeye Başlangıç

Türkiye Merkezli Düşünmeye Başlangıç. Muhit Sayı 1  

Yerli ve Milli’nin Hasılası

Türkiye’de son yıllarda ideolojiler, fikirler, projeler, modeller çarpışmıyor; onun yerine kavramların hükümranlığında bir tasfiye aracı olarak tavırlar, duruşlar, metodlar çatışıyor. Özellikle 2015’ten sonra fikir hayatımıza,...

Yenilenmenin Felsefesi, Tefsiri, Hukuku: ELMALILI HAMDİ YAZIR İSLAMCILIĞI

Meşrutiyet İslamcılarının belirgin hususiyetlerinin başında Batı medeniyetini, modernizmi doğru anladıklarıyla ilgili metinler kaleme almaları gelir. Modernizmi, Batı medeniyetini sadece teknik, bilim ve teknolojideki ilerlemesiyle...
- Advertisment -

Most Read

İslamcılık Çalışmalarının Paltosu

Türkiye’de İslamcılık araştırmalarının tarihi çok eskilere gitmez. 1980’lerin ortasında başlayan İslamcılık araştırmaları esas ağırlığını 90’larda gösterdi. İslamcılık düşüncesinin kamusal alana girmesi, Müslümanların özel ve kamusal...

Felsefe Okuyan, Psikoloji İzleyen, Yarışma Seven Biz Türkler

Son yıllarda felsefe, düşünce tarihi, felsefe tarihi, insan ve doğanın menşeini araştıran bilim, kısmen antropoloji bol miktarda psikoloji kitapları yaygınlık kazanmaya başladı. Kabul etmek...

Türkiye Dünya Sisteminin Neresinde?

Dünya sisteminin belirli bir düzen tesis edememesinin altında ABD’nin kendi konumunu tam manasıyla belirleyememe, küresel işleyişi tanımlayamama, metodolojisini kuramama, dost-düşman dikotomisini belirleyememe yatıyor. ABD klasik...

İslamcılık Türkiye Merkezliliktir

İslamcılık, Batı’nın güçlenip Müslümanları geride bırakması karşısında “neler yapabiliriz, tekrar nasıl yeniden yükselebiliriz, Batı’yı nasıl ve hangi reçetelerle geride bırakabiliriz”, düşüncesi etrafındaki ilmi, siyasi,...