Ana Sayfa Yazılar

Yazılar

Siyasal Alanın Psiko-politiği: Sınırdaki Bireyin Kendilik Korkusu

Bireyler kadar toplumlar da kendini “sınırda” hisseder. Değer verilmek, saygı duyulmak, kişiliğimize ihtimam gösterilmesini isteriz. Özellikle günümüzde değer verme maddi zenginlik kadar önemseniyor. Özensiz, kaba,...

Darbelerin Dönüştürücü Gücü: İslamcıların, Sıradan Muhafazakarlıktan Özensiz Milliyetçiliğe Yönelmesi

12 Eylül darbesi, Ülkücüleri, değer verdikleri devletin kendilerini dışlaması nedeniyle dini olana hatta İslamcılığa sevk ederken; Gezi ile başlayıp 15 Temmuz ile devam eden...

Yeni Madunlar, Yeni Mağdurlar, Yeni Elitler

Türkiye’de nicedir siyasal alan yeni özneler üretmek yerine yeni madunlar icat ediyor. Sadece kenara itilmişleri kast etmiyoruz aynı zamanda hiç durmadan konuşan, yazan ama “gerçeğe...

Soğuk Savaş İslamcılığının Üç Silahşörü: Kadir Mısıroğlu, Mehmet Şevket Eygi, Şule Yüksel Şenler

Türkiye’de İslamcılık düşüncesini temelde Osmanlı ve Cumhuriyet İslamcılıkları diye ikiye ayırabiliriz. Osmanlı İslamcılığı Meşrutiyet’e kadar kendine özgü karakter sergilerken Meşrutiyet’ten Hilafetin ilgasına dek farklı...

Post İslamcılık Sürecinde Enkazdan Çıkmak

İslamcılık hareketi sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok yerinde “post İslamcılık” evresinden geçiyor. Burada hemen belirtmek gerekir ki, “post” ile “İslamcılık sonrası” değil, “İslamcılığın değersizleştirilmesi”...

Siyasal Alanın Meşruiyet Kaynakları

Siyasal alanın meşruiyet kanalları dünyada hiyerarşi kavramının oluşmasından beri aynı esasında. Hiyerarşi dünyanın, simgesel düzenin birincil güçlerinden... iktidar kurma ile özgürlük arayışı arasındaki makas...

Ne Verirsen Gider, Çağında… BİTKİSEL ET

Kapitalizm bir yalanı, sahteyi, imitasyonu kolektif kimliklerimizle, müşterek biçimde yaşatmanın adıdır. Günümüzün eğilimi post truth aslında siyasal alanın ötesinde kimliğimize içkin bir felsefeyi oluşturuyor…...

Mülteci Yaratarak Var Olmak

Mültecinin varlığı, mülteci durumuna düşenler kadar sürenlerin, mülteci karşıtlığı geliştirenlerin derinleşen ontolojik, siyasal, iktisadi, kültürel krizlerinin göstergesidir. Mülteci anlam krizinin yaygınlaştığının belirtisidir. Göçmenlik, sürgünlük, göçebelik...

Vulgar Feminizmle Arkaik Gelenekçilik Arasında Aile

İki İslamcı aynı dönemde birbirinin tam zıddı tavırlar sergiledi: II. Abdülhamit kadınların eğitim görmesinden çalışma hayatına girmesine kadar pek çok alanda modernleşme adımları atarken...
- Advertisment -

Most Read

  Türkiye’nin Kodları Ne Zaman Yazıldı? DEVLET-REJİM-HÜKÜMET

Türkiye’de devlet 1920’de, rejim 1924’te kuruldu; 1. Meclis ve İstiklal Marşı yeni devletin rejiminin rengini belirleyecekken Hilafetin kaldırılması akabinde Takrîr-i Sükûn ile yeni rejim...

Kültür Savaşlarından Kültürel İktidara Türkiye’nin Yeni Kültürü – Eleştirel Bir Değerlendirme

Yazının devamı, pdf olarak okunabilir: Kültür Savaşlarından Kültürel İktidara Türkiye’nin Yeni Kültürü – Eleştirel Bir Değerlendirme   Praksis Dergisi | 2021-2 | Sayı: 56

Meşruiyet Oluşturmak

İktidar, kendi öteki’sinin nezdinde de meşruiyeti sağlayabilendir. Siyasal olan, iktidar, meşru ile gayrı meşruyu belirleyen, yaptıklarını meşrulaştırabilen, muhaliflerinde bile meşruiyet oluşturabilendir. Meşruiyet yasanın, hukukun, kanunların,...

Yeni Sol

Türkiye’de sol-sosyalist hareketlerin genel söylemlerini, eylemlerini, fikir dünyasını AK Parti, hususen Cumhurbaşkanı Erdoğan belirliyor. Sol ve sosyalizm belli aralıklarda Kemalist statükoya sert muhalefet gerçekleştirse,...