Ana Sayfa Yazılar

Yazılar

Darbelerin Dönüştürücü Gücü: İslamcıların, Sıradan Muhafazakarlıktan Özensiz Milliyetçiliğe Yönelmesi

12 Eylül darbesi, Ülkücüleri, değer verdikleri devletin kendilerini dışlaması nedeniyle dini olana hatta İslamcılığa sevk ederken; Gezi ile başlayıp 15 Temmuz ile devam eden...

Yeni Madunlar, Yeni Mağdurlar, Yeni Elitler

Türkiye’de nicedir siyasal alan yeni özneler üretmek yerine yeni madunlar icat ediyor. Sadece kenara itilmişleri kast etmiyoruz aynı zamanda hiç durmadan konuşan, yazan ama “gerçeğe...

Soğuk Savaş İslamcılığının Üç Silahşörü: Kadir Mısıroğlu, Mehmet Şevket Eygi, Şule Yüksel Şenler

Türkiye’de İslamcılık düşüncesini temelde Osmanlı ve Cumhuriyet İslamcılıkları diye ikiye ayırabiliriz. Osmanlı İslamcılığı Meşrutiyet’e kadar kendine özgü karakter sergilerken Meşrutiyet’ten Hilafetin ilgasına dek farklı...

Post İslamcılık Sürecinde Enkazdan Çıkmak

İslamcılık hareketi sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok yerinde “post İslamcılık” evresinden geçiyor. Burada hemen belirtmek gerekir ki, “post” ile “İslamcılık sonrası” değil, “İslamcılığın değersizleştirilmesi”...

Siyasal Alanın Meşruiyet Kaynakları

Siyasal alanın meşruiyet kanalları dünyada hiyerarşi kavramının oluşmasından beri aynı esasında. Hiyerarşi dünyanın, simgesel düzenin birincil güçlerinden... iktidar kurma ile özgürlük arayışı arasındaki makas...

Ne Verirsen Gider, Çağında… BİTKİSEL ET

Kapitalizm bir yalanı, sahteyi, imitasyonu kolektif kimliklerimizle, müşterek biçimde yaşatmanın adıdır. Günümüzün eğilimi post truth aslında siyasal alanın ötesinde kimliğimize içkin bir felsefeyi oluşturuyor…...

Mülteci Yaratarak Var Olmak

Mültecinin varlığı, mülteci durumuna düşenler kadar sürenlerin, mülteci karşıtlığı geliştirenlerin derinleşen ontolojik, siyasal, iktisadi, kültürel krizlerinin göstergesidir. Mülteci anlam krizinin yaygınlaştığının belirtisidir. Göçmenlik, sürgünlük, göçebelik...

Vulgar Feminizmle Arkaik Gelenekçilik Arasında Aile

İki İslamcı aynı dönemde birbirinin tam zıddı tavırlar sergiledi: II. Abdülhamit kadınların eğitim görmesinden çalışma hayatına girmesine kadar pek çok alanda modernleşme adımları atarken...
- Advertisment -

Most Read

Dünya Sisteminin Doğası

  İÇİNDEKİLER Önsöz Yeni Dünya Sisteminin Kodları Kapitalist Dünya Sisteminin Kısa Tarihi Küresel Salgın Düzeni Avrupa Merkezci Tezlerin Çöküşü Sistemin Ulus Devlet Çıkmazı Çok Kutuplu Soğuk Savaş ve Devletçi Neoliberalizm Neoliberalizm Çökerken Kapitalizm...

Türkiye’nin Yeni Kültürü

  İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KÜLTÜREL İKTİDAR NEDEN KURULAMADI? ÖRFE KARŞI KÜLTÜR KÜLTÜREL İKTİDAR, SINIF ÇATIŞMASI, EVRENSELLİĞİN ÖLÜMÜ, İDEOLOJİLERİN DÖNÜŞÜMÜ KÜLTÜR FAŞİZMİ KARŞISINDA KÜLTÜREL İKTİDAR SİYASETİ KÜRESEL KÜLTÜRE BAĞLANIRKEN... KÜLTÜR SAVAŞLARI KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNE KARŞI LÜMPENİZM FONLANMIŞ...

Türkiye Merkezliliği Güçlendirmeliyiz

Röportaj: Semiha Kavak  "Dünya Sisteminin Doğası Değiştikçe Aynı Kalan" isimli okuyucuyla buluşmuş olan son kitabınızın önsözünde “Bu kitaptaki çabam Allah’a, doğaya, İslam’a, safiyete, fıtrata, insana...

İslamcılık Çalışmalarının Paltosu

Türkiye’de İslamcılık araştırmalarının tarihi çok eskilere gitmez. 1980’lerin ortasında başlayan İslamcılık araştırmaları esas ağırlığını 90’larda gösterdi. İslamcılık düşüncesinin kamusal alana girmesi, Müslümanların özel ve kamusal...