Ana Sayfa Yazılar

Yazılar

Medeniyet Kurmakla mı Tevhidi İkameyle mi Yükümlüyüz?

Yazıyı PDF formatında okumak için… Medeniyet kavramı son yıllarda hemen her alanda kullanılmaya başladığı gibi bağlamından çıkarılarak her tür meşrulaştırmanın da aracına dönüştü. Medeniyet, bilhassa...

Kemal Tahir’e Çıkan Yollar

On iki yıl sürecek hapishane hayatına başlarken “sıkı” bir Marksist değildi; çıktıktan sonra da “sıkı” bir Marksist olmadı. Batılılaşmanın tek faydasının Türkiye’ye sosyalizmi getirdiğini...

“Başka Mümkün”leri İmkânsızlaştıran Dijital Hegemonya

Dijital tekno-kültürün siyasal-iktisadi-kültürel alanı hatta bireysel varoluşu belirlerken yeni bir evrensellik inşa edip etmediği, yeni bir düzene katkı sunmak isteyenlerin aracı olup olmadığı şimdilik...

Batı Medeniyeti’nin İdeolojik Krizi

Avrupa Merkezci tezlerin çöküşü, korona salgınıyla gerçekleşmişti, liberal demokrasinin hakimiyeti son yıllardaki gelişmelerle yerle yeksan oldu. Rusya’nın Ukrayna’ya girmesiyle beraber Batı medeniyetinin ideolojik, Avrupa’nın...

İslamcılar Yenildi mi?

Yazının devamı linkte: İslamcılar Yenildi mi?   Umran. Sayı: 330. Şubat 2022.

İslamcıların Melez-Müphem-Sentez Çıkmazı

Türk modernleşmesinin en büyük sentezi 2013 yılında FED’in faizleri yükseltip dünyadaki likiditeyi, dolar bolluğunu, Türkiye gibi ülkelerde yaşanan sıcak para girişine dayalı ekonomiyi bitirmesiyle...

Yaşamak Varolmaya Yetmez

Varoluşu güç ile, güçlü olmayla, hayatta kalabilmeyle ilgili gören insan gerçekliğine sahibiz. Düşünce tarihi hususen Batı felsefesi güç ile varoluşu denkleştirmeye çalışır. Sadece Nietzsche’den...

Kemalizmin Restoratörü Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Türk Düşüncesindeki Yeri

  Türk düşüncesinde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yeri gün geçtikçe sağlamlaşıyor, çok boyutlu hale geliyor. Tanpınar’ın kendi kimlik bölünmesinin vesile olduğu çoğullaşma, seküler ya da muhafazakâr-İslamcı ayrımı...

Türkiye’nin Nomosu ve İstiklal Marşı

Yazının tamamını okumak için: Türkiye’nin Nomosu ve İstiklal Marşı TYB, 100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu. 

Ekonomi de Bekâ’ya Dahil!

  Yazı linkteki pdf üzerinden okunabilir: Ekonomi de Bekaya Dahil!   Umran Dergisi, Aralık 2021, Sayı: 328.

Yeni İnsana Doğru… Geleceği Erteleyen Gençler Ne İstiyor?

Yazıyı okumak için: Yeni İnsana Doğru… Geleceği Erteleyen Gençler Ne İstiyor…  Umran. Kasım 2021. Sayı: 327.

Özünü ve Evini Kaybeden Milli Görüş

Türkiye’de ittifaklar siyaseti ideolojilerin, fikirlerin, siyasi ve toplumsal hareketlerin “düşünme”sini, alternatif çıkış yolları geliştirmesini, modellemeleri engelledi. Sayısal zorunluluk, üçüncü yol diyenlerin iki kutuptan birinin...
- Advertisment -

Most Read

Çip-Batarya-Virüs Çağında… Yeni Doğu-Batı Savaşı, Yenilenen Dünya Sistemi

2000’leri tanımlarken hangi kavramlarla adlandırılacağı merak konusuydu. Önceki asırlar din-akıl yanında tüfek, barut, veba, çelik, mikrop, kaygı, bilgi, devrimlerle beraber pek çok teknik-teknolojik ve...

Darbeye Karşı Anadolu İrfanı

15 Temmuz cuntası Türk siyasi hayatında telafisi mümkün olan yaralar açarken, siyasi geleneğimizde çok önemli kırılmalarla birlikte yeni adetler de geliştirdi. Öncelikle 27 Mayıs...

Türkiye’nin Nomosu: İslam

Türkiye’nin nomosu İslam’dır. 1071’den sonra Anadolu’yu vatan kılarken, farklı boyların, soyların kendi iddialarını örtüp bir millet meydana getirilmesine Müslümanlık sebep oldu. Çünkü “mecburiyetler etiği” kimsenin...

Yeni Şantaj İdeolojisi

Yeni şantaj ideolojisi insanların küresel üretimden daha fazla pay alma, adil bölüşüm talep etme kanallarını tamamen kapatma, insan irade ve şuurunu kırma üzerine odaklanmıştır. Bu...