Ana Sayfa Yazılar

Yazılar

Darbelerin Dönüştürücü Gücü: İslamcıların, Sıradan Muhafazakarlıktan Özensiz Milliyetçiliğe Yönelmesi

12 Eylül darbesi, Ülkücüleri, değer verdikleri devletin kendilerini dışlaması nedeniyle dini olana hatta İslamcılığa sevk ederken; Gezi ile başlayıp 15 Temmuz ile devam eden...

Yeni Madunlar, Yeni Mağdurlar, Yeni Elitler

Türkiye’de nicedir siyasal alan yeni özneler üretmek yerine yeni madunlar icat ediyor. Sadece kenara itilmişleri kast etmiyoruz aynı zamanda hiç durmadan konuşan, yazan ama “gerçeğe...

Soğuk Savaş İslamcılığının Üç Silahşörü: Kadir Mısıroğlu, Mehmet Şevket Eygi, Şule Yüksel Şenler

Türkiye’de İslamcılık düşüncesini temelde Osmanlı ve Cumhuriyet İslamcılıkları diye ikiye ayırabiliriz. Osmanlı İslamcılığı Meşrutiyet’e kadar kendine özgü karakter sergilerken Meşrutiyet’ten Hilafetin ilgasına dek farklı...

Post İslamcılık Sürecinde Enkazdan Çıkmak

İslamcılık hareketi sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok yerinde “post İslamcılık” evresinden geçiyor. Burada hemen belirtmek gerekir ki, “post” ile “İslamcılık sonrası” değil, “İslamcılığın değersizleştirilmesi”...

Siyasal Alanın Meşruiyet Kaynakları

Siyasal alanın meşruiyet kanalları dünyada hiyerarşi kavramının oluşmasından beri aynı esasında. Hiyerarşi dünyanın, simgesel düzenin birincil güçlerinden... iktidar kurma ile özgürlük arayışı arasındaki makas...

Ne Verirsen Gider, Çağında… BİTKİSEL ET

Kapitalizm bir yalanı, sahteyi, imitasyonu kolektif kimliklerimizle, müşterek biçimde yaşatmanın adıdır. Günümüzün eğilimi post truth aslında siyasal alanın ötesinde kimliğimize içkin bir felsefeyi oluşturuyor…...

Mülteci Yaratarak Var Olmak

Mültecinin varlığı, mülteci durumuna düşenler kadar sürenlerin, mülteci karşıtlığı geliştirenlerin derinleşen ontolojik, siyasal, iktisadi, kültürel krizlerinin göstergesidir. Mülteci anlam krizinin yaygınlaştığının belirtisidir. Göçmenlik, sürgünlük, göçebelik...

Vulgar Feminizmle Arkaik Gelenekçilik Arasında Aile

İki İslamcı aynı dönemde birbirinin tam zıddı tavırlar sergiledi: II. Abdülhamit kadınların eğitim görmesinden çalışma hayatına girmesine kadar pek çok alanda modernleşme adımları atarken...
- Advertisment -

Most Read

Türkiye Dünya Sisteminin Neresinde?

Dünya sisteminin belirli bir düzen tesis edememesinin altında ABD’nin kendi konumunu tam manasıyla belirleyememe, küresel işleyişi tanımlayamama, metodolojisini kuramama, dost-düşman dikotomisini belirleyememe yatıyor. ABD klasik...

İslamcılık Türkiye Merkezliliktir

İslamcılık, Batı’nın güçlenip Müslümanları geride bırakması karşısında “neler yapabiliriz, tekrar nasıl yeniden yükselebiliriz, Batı’yı nasıl ve hangi reçetelerle geride bırakabiliriz”, düşüncesi etrafındaki ilmi, siyasi,...

Fanonculuk ve Türkiye’deki Görünümleri

  Fanon, Türkiyeyi Lanetlemek Türkiye’de son yıllarda artan Frantz Fanon ilgisi klasik Fanonculuktan ciddi biçimde ayrılıyor. Fanon üzerinden realpolitiği okuma, yorumlama hatta oraya müdahil olma çabası...

Türkiye’de Spinoza İlgisi

Türkiye'de Spinoza İlgisi Türkiye’de filozoflara, düşünürlere, entelektüellere dönüş, belirgin bir ilgi gösterme, kitaplarını peş peşe yayımlama real-politiğin içine dahil etme siyasal alanın geldiği düzlemle alakalı....