Ana Sayfa Yazılar

Yazılar

Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılının Yeni Bir Paradigma ile İnşası İçin… Tenkit-Tecdid-Teklif

Yazıyı dergideki haliyle okumak için: Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılının Yeni Bir Paradigma ile İnşası İçin… Tenkit-Tecdid-Teklif Türk milli hafızası “sonuçlar iyiyse süreçler unutulur” esası üzerine çalışır. 21...

Türkiye Büyük Olamazsa Yok Olur

Röportajı gazeteden okumak için: Türkiye Büyük Olamazsa Yok Olur  Yeni müfredat, Yeni Tarih Yazımı, Yeni paradigma ve programla dönüşüm olmadan Kültür Savaşı kazanılamaz, diyorsunuz. Bu...

Temiz Enerji Yüzyılı, İdeolojisi ve Türkiye

Dünyada üretim ilişkileri, siyasi yapılanmalar, temel tehditler değişiyor. Küresel burjuvazi enerji kaynaklarındaki dönüşümle birlikte siyasi, toplumsal değişikliklere yol verecek eğilimleri destekliyor. Dünya Sanayi Devrimi ile...

Kültür Savaşı ve Kültürel İktidar İçin Yol Haritası

Kültür Savaşı zihniyetler çatışmasıdır; kazanan taraf kendi yaşam biçimini, referans kaynaklarını, değerlerini “rıza imali ve cazibe oluşturarak” kamusal alana hakim kılar ki bu da...

Yeni Merkezin Kaderi

  Yazıyı PDF formatında okumak için: Yeni Merkezin Kaderi   Türk siyasi tarihinde dönüm noktası olmayan, ölüm-kalım savaşı gibi görülmeyen bir seçim oldu mu? 2023 seçimlerinin sahiden Cumhuriyetin...

İslâmcılığı Doğru Anlama Çabası

  ••• Yazıyı bu linkten Pdf formatında okuyabilirsiniz. ••• Ömer KANTARCI       Yazımıza bazı tespitleri, hareket noktamızı belirterek başlayalım. Tarihe ne taraftan bakarsanız bakın, Türkiye’de İslâmiyet’le doğrudan ya da...

Aydının Ölümü

Aydın öldü çünkü Batı medeniyeti, Avrupa dondu, üretemiyor, yeni bir modele geçemiyor, klasik tezlerini bile yenileyemiyor. Doğal olarak Batı medeniyetinde ortaya çıkan yeni modeli,...

İslâmcılık Ansiklopedisi

Semiha Kavak’ın İmparatorluk’tan Ulus Devlet’e İslâmcılık üzerine yazısı… Okumak için: İmparatorluktan Günümüze İslâmcılık Algısı   Hece dergisi | Mart 2023 | Sayı: 315.  

Sol Türkçülük

Post Kemalizmin içinde sol liberaller ve İslamcılarla birlikteyken Üç Olay, Gezi-Hendek-15 Temmuz süreçlerinin sonrasında post post Kemalizme sol liberallerle beraber geçen neo milliyetçi bir...

Reel Ahlaktan İdeal Ahlaka…

Depremle ilgili yazı yazabilmek o kadar kolay değil. Onun yerine Cins Dergisi’ndeki bir yazımı paylaşmak daha yerinde olur. Sorunlarımızın değil yalnızca bu tür felaketlerin,...

Menderes-Özal Çizgisi Türkiye İçin Aranan Model mi?

Tek Parti CHP’si ile Adnan Menderes Demokrat Partisi’nin “bir elmanın iki yarısı”nı oluşturduğu konusunda yaygın bir kanaat var.  Demokrat Partililerin liberal karakterine karşı CHP’nin “Kadrocu...

Cumhuriyet’in İkinci Asrı’nın Kodları: Zihniyetler Çatışması, Yeni Kamusal Alan, Neo-Merkeziyetçilik

Milenyumdan sonra Türkiye’de ideolojilerin yerine zihniyetlerin çatıştığı bir siyasal alan şekillendi.  Sağ-sol, milliyetçi-ülkücü-Turancı, Marksist-sosyalist-sosyal demokrat-sol liberal, merkez sağ ve sol, Milli Görüş, İslamcı tutumlar ideolojik...
- Advertisment -

Most Read

Yeni Bir Paradigmaya Yazgılı Kürt Milliyetçiliği 

  2023 seçimleri, öncesi ve sonrasıyla görünenin çok ötesinde ciddi sonuçlar doğuruyor. Kürt milliyetçiliği siyaseti de bu süreçte partilerinin adını iki kere değiştirerek varoluş şartlarını...

Cumhuriyet’in 2. Yüzyılı’na Girerken… Türkiye’nin Yeni Kent Kültürü, Toplum Yapısı, Eko-Politik Manzarası

İnsanların ve toplumların günden güne ahlakını yitirdiğine, erdemini kaybettiğine, kalitesizleştiğine ilişkin bir tarih felsefesi okuması yapılır. Her kuşak, her dönem bir öncekinden kötüdür buna...

Çok Kutuplu Dünya Kurulur mu… Türkiye Bir Kutup Başı Olur mu?

Rakip ve alternatif kabul etmeyen bir dünya sisteminde yaşıyoruz.  Kapitalist modern dünya sistemi 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren küresel bir pazar inşa ederek varlığını gösterdi....

Eski ve Yeni Versiyonlarıyla… Ulusalcılığın Anatomisi

Tanzimat döneminde beliren İslam-laiklik karşıtlığında laikliği belirleyici kılma, İslami her tür yönelimi tesirsizleştirme çabası kendini yeni ulusalcılıkla göstermeye çalışıyor. Ayasofya’nın açılışıyla ayyuka çıkan İslam...